Vaste vrijwillige bijdrage (VVB) 

De vaste vrijwillige bijdrage kan overgemaakt worden op:

Bankrekeningnummer NL80RABO0334501369

ten name van: penningmeester gereformeerde kerk Langerak

Dit geldt ook voor giften.

Collectemunten

Voor elke kerkelijke collecte kan gebruik gemaakt worden van collectemunten.
Er zijn twee soorten collectemunten:
- € 0,75 (koperkleurig)
- € 1,50 (zilverkleurig)

Collectemunten kunnen uitsluitend worden besteld door het verschuldigde bedrag over te maken op bovengenoemde rekening. Op de overschrijving dient duidelijk te worden vermeld hoeveel munten van welke waarde besteld worden. Vervolgens kan men de munten afhalen bij de penningmeester.

Diaconie

Bijdragen of giften voor de diaconie kunnen worden overgemaakt op rekening NL02RABO0334501415 ten name van diaconie gereformeerde kerk Langerak.

Legatering

Voor hen die onze kerkelijke gemeente in hun testament willen gedenken, is onderstaande formulering te gebruiken:
"Ik legateer (vrij van rechten en kosten) uit te keren binnen drie maanden na mijn overlijden, aan de gereformeerde kerk te Langerak de som van € --,-- in contanten."