Voor wie is de interne vertrouwenspersoon ingesteld?

De interne vertrouwenspersoon (IVP) kan worden benaderd door leden of ex-leden van de Koningskerk of Bethelkerk te Langerak en door leden of ex-leden van de regiokerken.

De interne vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor iemand die seksueel misbruik wil melden, zijn of haar verhaal kwijt wil of signalen bespreekbaar wil maken.

Dat kan gebeurd zijn door iemand die binnen de gemeente een functie bekleedt of bekleed heeft, en zich tijdens het uitoefenen van deze functie aan seksueel misbruik schuldig heeft gemaakt.

Ongeacht de functie van een gemeentelid kan het voorkomen dat iemands integriteit geschonden wordt of grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt bij gemeenteleden. Ook dan is de interne vertrouwenspersoon aanspreekpunt.

Wat is de taak van de interne vertrouwenspersonen?

De interne vertrouwenspersoon is er om mensen met een melding eerste opvang en begeleiding te verlenen. Een luisterend oor is belangrijk. Voor slachtoffers is de situatie vaak erg verwarrend. Het is van belang de feiten goed helder te krijgen, zodat je ook weet welke vervolgstappen je kunt zetten. De vertrouwenspersoon kan hierin helpen, advies geven en doorverwijzen naar eventuele hulpverlening.

In onze gemeente zijn drie vertrouwenspersonen, zodat het slachtoffer kan kiezen bij wie hij of zij zich het meest veilig voelt. Dat zijn:

Tineke Folkers: tel. 06 4446 6289, e-mail: jgfolkers@gmail.com
Arjan Kraijo: tel. 06 2423 1867, e-mail: arjankraijo@hotmail.com

Meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties

Een gemeentelid kan ook anoniem contact opnemen met het 'Meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties', kortweg het Meldpunt. Dat is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt. Daarnaast geeft het Meldpunt advies aan kerken rond situaties van misbruik en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid voor veiligheid in de kerk.

Kijk op: www.meldpuntmisbruik.nl  of mail naar: info@meldpuntmisbruik.nl 
U kunt ook bellen:

  • Meldpunt - Vertrouwenspersoon: 06 8108 0117 (ma-vrij 9.00 – 17.00)
  • Meldpunt - Preventie en voorlichting: 06 2005 4452 (di-vrij 9.00 – 17.00)