Wat is er mooier dan op het feest van de Levende met elkaar te vieren dat we als kerken samen mogen opstaan in een nieuw begin! Zoals u weet hopen we drie ‘Ontmoetingsdiensten’ met elkaar te beleven voor de zomer begint. 

  • De eerste was in november en had als thema: met elkaar God ontmoeten. Hoe doe je dat, in de drie Personen waarin Hij zich met ons verbindt? Hoe zou je samen verder kunnen als we dat niet als eerste met elkaar doen?
  • De tweede ‘Ontmoetingsdienst’, nu met Pasen, op 21 april, heeft als thema: hoe leren we van God elkaar te ontmoeten?
  • (De derde dienst, waarvan de datum nog niet bekend is, zal als thema hebben het ontmoeten van de ander buiten onze geloofsgemeenschap: hoe zijn we gehoorzaam aan God in díe ontmoeting; hoe laten we Jezus zien aan die ander in woorden en in daden.)

Zo wordt invulling gegeven aan de drieslag ‘de relatie met Boven, met binnen en met buiten’. We hopen van harte met velen deze diensten te vieren en elkaar voortdurend te mogen bemoedigen met de woorden: “De Heer is waarlijk opgestaan!”.

Knipsel.PNG